Skrót CFR oznacza – Cost and Freight czyli Koszt i Fracht ( ….oznaczony port przeznaczenia).

Reguła CFR incoterms w transporcie

Formuła CFR Incoterms może być stosowana jedynie w odniesieniu do transportu drogą wodną.

Dostarczenie towar CFR incoterms

Towar uznaje się dostarczony i tym samym następuje przekazanie ryzyka gdy towar przekroczy burtę statku podczas załadunku. Kupujący ponosi dodatkowe ryzyko w tym utraty lub uszkodzenia towaru jeżeli nie zawiadomił o terminie wysyłki oraz o porcie docelowym do którego ma dotrzeć towar.

Obowiązki sprzedającego CFR incoterms

 • Dostarczenie towaru na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu i czasie uzgodnionym w umowie.
 • Sporządza i wysyła fakturę handlową lub przekaz elektroniczny będący jego ekwiwalentem.
 • Ponosi koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem.
 • Reguluje koszty eksportowych formalności celnych, również koszty zawarcia umowy przewozu i załadunku towaru na statek, a także koszty wyładunku w porcie przeznaczenia.
 • Zawiadamia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, umożliwiając kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru.
 • Dostarcza zwyczajowy dokument transportowy, wystawiony na uzgodniony port przeznaczenia.
 • Ponosi koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek.

Obowiązki kupującego CFR incoterms

 • Ponosi koszty zakupu towaru zgodnie z umową.
 • Zawiadamia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia.
 • Reguluje koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie.
 • Ponosi opłaty celne,również z tytułu podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem. Również wszystkie koszty/opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty rozładunku).
 • Opłaca dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia.
 • Reguluje koszty kontroli przedwysyłkowej towaru.
 • Ponosi koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Ubezpieczenie towaru

Koszty ubezpieczenia w przypadku zastosowania formuły Incoterms CFR spoczywają na kupującym. Ponadto sprzedający ponosi ryzyko tylko do momentu przekroczenia przez towar burty statku.

Podsumowanie

CFR należy do grupy C, co charakteryzuje się tym że sprzedawca organizuje transport, ponosi koszty transportu towaru oraz jest zobowiązany do odprawy celnej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie przekazania towaru. Wszystkie niezgodności które wynikną po tym czasie obciążają już kupującego.

Obowiązki w formule CFR incoterms są stosunkowo podobne do obowiązków sprzedającego występujących w regule FOB. Występuje jednak między nimi istotna różnica. W przypadku reguły CFR kwestię transportową załatwia sprzedający. Czyli to eksporter musi znaleźć przewoźnika, wynegocjować dobrą umowę jak również opłacić transport.

Podobne wpisy