DAP czyli Delivered at Place – dostarczony do miejsca (oznaczone miejsce przeznaczenia). Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji.

Warunki DAP mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu. Dodatkowo często są stosowane przy transporcie multimodalnym /łączonym, kiedy to transport składa się z więcej niż jednej opcji transportu. Dla przykładu, najpierw towar wysłany jest transportem morskim, później transportem kolejowym, a finalnie “na kołach” czyli transportem drogowym trafia do miejsca przeznaczenia.

Dostarczenie towaru

Przy stosowaniu reguły DAP towar musi zostać dostarczony do wyznaczonego miejsca. Najlepiej bardzo dokładnie i szczegółowo wskazać to miejsce. Dobrze jest podać konkretny adres, ale również konkretną rampę, żeby potem nie było niedomówień. Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca. Rozładunkiem powinien się zająć kupujący.

Jeżeli określonym miejscem docelowym jest skład celny, to zastosowanie formuły DAP jest – towary mogą zostać dostarczone nieodprawione. Jeżeli natomiast procedury odprawy celnej odbywają się przed dostarczeniem towaru np. na granicy to przewożone towary często muszą uzyskać status „wstępnej odprawy” tzw. tranzytowej, następnie również mogą zostać dostarczone.

Zdarza się, że może dojść do komplikacji podczas dostawy, wtedy gdy towar musi przejść odprawę celną importową. Wymaga to bliskiego działania nabywcy z przewoźnikiem.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach DAP

Formuła DAP nie określa kto ma obowiązek ubezpieczenia towaru. Sprzedający przekazuje ryzyko kupującemu w momencie udostępnienia towarów do rozładunku.

Zamawiając towary zawsze warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia. Na pewno pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy, czasu i sił w przypadku, gdy podczas rozładunku lub transportu doszło do sytuacji uszkodzenia towaru.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający przede wszystkim musi zadbać o takie rzeczy jak:

 • Podpisać umowę i zorganizować przewóz towaru
 • Załadować towar a następnie dostarczyć w umówionym miejscu
 • Pozostawić towar do dyspozycji kupującego
 • Przygotować towar do rozładunku
 • Na życzenie kupującego podać wszystkie dane potrzebne do ubezpieczenia
 • Dokonać odprawy eksportowej

Sprzedający ponosi koszty:

 • Załadunku towarów
 • Podatków i ceł eksportowych
 • Transportu do miejsca docelowego

Odpowiedzialność sprzedającego dotyczy dostarczenia towaru do określonego miejsca. Rozładunek pozostaje po stronie kupującego.

Obowiązki kupującego?

Kupujący jest odpowiedzialny za:

 • Odprawę importową i pokrycie kosztów związanych z odprawą
 • Opłacenie podatków lokalnych lub należności celnych

Kupujący ponosi koszty:

 • Rozładunku towaru
 • Opłat terminalowych
 • Podatków i ceł

Podsumowanie

Reguła DAP zastąpiła dotychczas funkcjonujące reguły Incoterms: DAF, DES, DDU. Jeśli strony zdecydują się na to, aby to eksporter zajął się również odprawą importową, powinny skorzystać z Incoterms DDP.

Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki dostawy.

Podobne wpisy