Co oznacza skrót EXW? Co musisz wiedzieć ? Transport bez tajemnic.

Kiedy stosowane są warunki EXW?

Warunki EXW mogą być stosowane w każdym rodzaju transportu. Umowa ubezpieczenia transportu nie jest w tym wypadku obowiązkowa. Organizacją transportu z miejsca dostawy, do miejsca docelowego zajmuje się kupujący. Również kupujący ponosi wszystkie koszty związane z ewentualnym ubezpieczeniem, załadunkiem, odprawą itp.

Dostarczenie towaru

Towaru uznaje się za dostarczony w momencie gdy pozostawi się go do dyspozycji kupującego w umówionym miejscu (np. w magazynie). Należy pamiętać, że w tym wypadku sprzedający nie jest zobowiązany do załadowania towaru, nie jest również zobowiązany do odprawy celnej w eksporcie.

Ubezpieczenie towaru

W momencie udostępnienia towaru ryzyko związane z jego uszkodzeniem lub utratą przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Jeżeli kupujący chce mieć ochronę powinien ubezpieczyć swój towar.

Obowiązki sprzedającego

W przypadku EXW obowiązki są bardzo małe. Zamykają się do wydania towaru kupującemu. Od momentu gdy towar został przekazany, udostępniony kupującemu to wszelki wydatki, czy też odpowiedzialność ponosi kupujący.

Obowiązki:

 • Dostarcza towar zgodnie z umową sprzedaży wraz z fakturą handlową oraz innymi dokumentami jakich wymaga umowa.
 • Udziela kupującemu (na jego żądanie) upoważnienia niezbędnego przy eksporcie towaru.
 • Udostępnia towar do dyspozycji kupującego, w wyznaczonym miejscu i czasie.
 • Ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz wszelkie koszty do momentu przekazania towaru kupującego.
 • Zawiadamia kupującego o terminie udostępnienia towaru do dyspozycji.
 • Ponosi opłaty związana z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzanie jakości, ważenie, liczenie), niezbędnych do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego.
 • Udziela sprzedającemu pomocy w uzyskaniu dokumentów eksportowych, importowych lub tranzytowych.
 • Udziela informacji potrzebnych do ubezpieczenia towaru.

Obowiązki kupującego

Kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty występujące po dostarczeniu towaru przez sprzedającego w wyznaczone miejsce.

Obowiązki:

 • Zapłata za towar, zgodnie z ceną w umowie.
 • Uzyska dokumentację która upoważni do eksportu oraz dokona wszystkich formalności celnych przy eksporcie, imporcie lub tranzycie.
 • Przejąć towar, w momencie gdy został on dostarczony do dyspozycji kupującego, w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
 • Ponosi koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego udostępniania zgodnie z umową.
 • Ponosi dodatkowe koszty jeżeli towar będzie nieodebrany.
 • Ponosi koszty cła, podatków i innych opłat.

Podsumowanie

Przy wyborze formuły EXW kupujący ponosi największą odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta następuje już od zakładu sprzedającego. W innych formułach odpowiedzialność kupującego jest mniejsza.

Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki dostawy.

Podobne wpisy