Co oznacza skrót FOB? Co musisz wiedzieć gdy importujesz lub sprowadzasz towar korzystając z warunków FOB? Transport bez tajemnic.

Co oznacza skrót FOB?

Po angielsku oznacza Free on Board czyli dostarczony na statek należy do grupy F. Warunki FOB mogą być stosowane tylko do transportu morskiego. Również są najczęściej wybierane przy tym rodzaju transportu.

Dostarczenie towaru

Dostawa uznana jest za zakończoną przez stronę sprzedającą w momencie, w którym towar zostanie załadowany na pokład wyznaczonego przez kupującego statku. Musi to nastąpić w określonym dniu i formie wymaganej przez dany port.

Ubezpieczenie

Przy wyborze formuły FOB Incoterms sprzedający jak i kupującego nie muszą zawierać żadnej umowy ubezpieczenia towaru w imieniu sprzedającego lub kupującego.

Tak więc póki sprzedający nie dostarczył towaru na statek to dba o ubezpieczenie we własnym zakresie. Podobnie sprzedający w momencie dostarczenia towaru sam dba o ubezpieczenie o ile uzna to za stosowne.

Widać więc, że powołanie się na warunki FOB nie reguluje wszystkich spraw związanych z transportem. Nie dają nam informacji na temat przekazywania praw własności czy praw majątkowych. Dlaczego? Ponieważ często przekazanie tych praw wiąże się z pełną zapłatą za towar i zwolnieniem konosamentu. Dopóki się tak nie stanie towar należy do sprzedającego. Ponadto warunki FOB nie określają żadnych kar związanych z niewypełnieniem obowiązków zarówno kupującego jak i sprzedającego.

Obowiązki sprzedającego

 • Dostarczenie towaru na statek, który znajduje się w wyznaczonym przez kupującego porcie.
 • Uzyskanie zgodę na eksport towaru.
 • Ponosi odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem towaru do momentu załadunku towaru na statek.
 • Informuje kupującego o załadowaniu towaru oraz o nieplanowanych zdarzeniach np. o nieprzyjęciu towaru przez załogę statku w określonym w umowie terminie.
 • Odpowiada za dostarczenie dokumentu dostawy.
 • Dokonanie odprawy eksportowej.

Obowiązki kupującego

 • Ponosi ryzyko uszkodzenia towaru oraz kradzieży od momentu załadowania zamówionego towaru na statek.
 • Reguluje koszty związane z zawarciem umowy przewozowej i kwestiami importowymi.
 • Zobowiązany jest do poinformowania sprzedającego o porcie, nazwie statku i określonym terminie dostawy.
 • Odpowiedzialny jest za organizację odprawy importowej i poniesienie związanych z tym kosztów.

Podsumowanie

Jak zostało wspomniane FOB Incoterms to reguła najczęściej wykorzystywana przy transporcie morskim.

Jeśli chodzi o dokument dostawy, który sprzedający musi dostarczyć kupującemu, to określony jest on w sposób ogólny. Może to być:

 • Kwit sternika
 • List przewozowy
 • Zaświadczenie spedytorskie o przyjęciu towarów

W transportach morskich wykonywanych między Europą a Stanami Zjednoczonymi przeważają morskie listy przewozowe, które najczęściej przekazywane są drogą elektroniczną. Dlatego też nie trzeba ich pokazywać aby odebrać towar od przewoźnika.

Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki dostawy.

Podobne wpisy