Importując z Chin musisz wiedzieć na jakich robisz to warunkach. Jakie zmiany będą od 2020 roku w transporcie z Chin i nie tylko? Poniżej najważniejsze informacje.

INCOTERMS czyli International Commercial Terms lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms określają podział wszystkich czynności, ryzyk i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającego i kupującego. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów lub nieporozumień. Podanie wymagań według incoterms na każdej fakturze handlowej znacznie zmniejsza ryzyko kosztownych nieporozumień.

Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w Incoterms 2020?

W związku z tym, że aktualne reguły mają już prawie 10 lat Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) ogłosiła wprowadzenie nowych warunków dostaw Incoterms 2020, które będą obowiązywać już od 1 stycznia 2020. Od września kiedy to pierwsze informacje ukazywały się na ten temat można było przeczytać wiele informacji na temat planowanych zmian na wielu portalach. Mówiło się chociażby o tym, że niektóre warunki jak EXW mają zostać usunięte. Koniec końców informacje te się nie potwierdziły, a ostateczna wersja na pewno nie może zostać nazwana rewolucją.

Co się nie zmieni w Incoterms 2020

Po pierwsze ilość reguł nie zmieni się. Aktualnie jest ich 11 i po zmianach równiż będzie 11. Po drugie struktura reguł w obu wersjach zarówno tej z 2010 i 2020 nie zmieni się. Będzie w dalszym ciągu 7 reguł uniwersalnych, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów transportów. Również pozostaną jak do tej pory 4 reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. Po trzecie 10 reguł pozostaje takich samych jak tych w wersji Incoterms 2010.

Co się zmienia w Incoterms 2020

Najważniejszą zmianą jest zastąpienie reguły DAT na nową DPU(Delivery at Place Unloaded). Dlaczego zdecydowano się na taką zmianę? Ponieważ często błędnie rozumiano słowo “terminal”. W związku z literalnym odczytywaniem tego słowo, często reguły tej nie stosowano ponieważ towar miał być dostarczony do miejsca które terminalem nie jest.

Kolejna zmiana nastąpiła w regułach FCA. Decyzja została podjęta, że w przypadku FCA incoterms 2020 są przewidziane dwa możliwe miejsca dostawy.

Pierwsza opcja to np. magazyn, fabryka, która należy do sprzedającego. W tym przypadku dostawa jest uznana za dokonaną w momencie gdy towar zostanie przekazany po zakończeniu załadunku kurierowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego.

Druga możliwość dotyczy wskazanego miejsca jakim jest port, terminal itp. Jest to miejsce, które nie należy do sprzedającego. W tym przypadku dostawa będzie uznana za zakończoną gdy towar będzie przekazany przewoźnikowi na jego środek transportu. Wyładunek jest w gestii sprzedającego.

Nastąpiła też zmiana wewnętrznej struktury not wyjaśniających oraz ich aktualizacja. Będziemy o tym informować w kolejnych wpisach odnośnie Incoterms 2020.

Podobne wpisy