Wyjaśniam prostym językiem warunki incoterms 2020. Kiedy stosuje się najczęściej warunki DAP? Planujesz import z Chin i zastanawiasz się nad warunkami transportu?

Co oznacza skrót DAP?

DAP czyli Delivered at Place – dostarczony do miejsca (oznaczone miejsce przeznaczenia np. DAP Warszawa). W przypadku importu z Chin często wykorzystuje się tę regułę gdy wysyłamy niewielką przesyłkę z Chin lub próbki. Sprzedawca określą cenę transportu i po opłaceniu towar dociera do nas transportem lotniczym. Po drodze tylko musi się odbyć odprawa, na którą musimy się przygotować. Następnie opłacić opłaty celne i towar może być dostarczony.

Dostarczenie towaru

Przy stosowaniu reguły DAP towar musi zostać dostarczony do wyznaczonego miejsca. Warto dokładnie i szczegółowo wskazać miejsce tak aby nie było niedomówień. W tym celu warto podać dokładny adres – np. nasz magazyn lub rampę w magazynie. Warto pamiętać że to sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca. Z kolei rozładunkiem zajmie się kupujący.

Ubezpieczenie a warunki DAP

Reguła incoterms DAP nie określa obowiązku ubezpieczenia. Przekazanie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie dostarczenia towaru pod wskazany adres i udostępnienia go do rozładunku.

Niemniej warto wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Na pewno pozwoli to nam spać bezpiecznie. Koszt nie jest duży, a unikniemy wielu problemów. Nie raz miałem sytuację że towar był uszkodzony, zalany lub zagubiony. Ubezpieczenie uchroni nas i zostaną wypłacone pieniądze z ubezpieczenia.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający przede wszystkim musi zadbać o takie rzeczy jak:

 • Podpisać umowę i zorganizować przewóz towaru
 • Spakować i załadować towar a następnie dostarczyć w umówionym miejscu
 • Pozostawić towar do dyspozycji kupującego
 • Przygotować towar do rozładunku
 • Na życzenie kupującego podać wszystkie dane potrzebne do ubezpieczenia
 • Dokonać odprawy eksportowej

Sprzedający ponosi koszty:

 • Podatków i ceł eksportowych
 • Transportu do miejsca docelowego

Odpowiedzialność sprzedającego dotyczy dostarczenia towaru do określonego miejsca. Rozładunek pozostaje po stronie kupującego.

Obowiązki kupującego?

Kupujący jest odpowiedzialny za:

 • Odprawę importową i pokrycie kosztów związanych z odprawą
 • Opłacenie podatków lokalnych lub należności celnych

Kupujący ponosi koszty:

 • Rozładunku towaru
 • Opłat terminalowych
 • Podatków i ceł

Podsumowanie

Reguła DAP nie zmieniła się w stosunku do tego co było w regułach incoterms 2010. Ważne że regułę DAP można stosować w stosunku do wszystkim form transportu czyli zarówno transportu lotniczego, morskiego jak i kolejowego. Jest to dobry sposób wysyłki szczególnie dla początkowych importerów, ponieważ większość rzeczy organizuje sprzedający. Najczęściej spotykany w trakcie importu kiedy wysyłamy drogą lotniczą niewielkie przesyłki. Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki incoterms.

Podobne wpisy