Warunki incoterms sa bardzo ważne w przypadku importu i eksportu. Pozwalają na klarowne rozgraniczenie odpowiedzialności obu stron. W prostych słowach tłumacze na czym polegają warunki CIF incoterms 2020.

Skrót CIF oznacza Cost, Insurance and Freight czyli Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (…oznaczony port przeznaczenia). Jest to reguła incoterms która dość często może występować. Jakie są jej założenia i kiedy można ją stosować?

Kiedy stosuje się warunki CIF incoterms 2020?

Warunki transportu CIF mogą być stosowane jedynie w stosunku do transportu drogą wodną, czyli transport morski jak i transport śródlądowy.

Obowiązki sprzedającego przy wykorzystaniu reguły CIF 2020

Moim celem będzie przedstawienia tematu jak najprościej się da. W związku z tym nie będę rozdrabniał za bardzo tematu i pisał o oczywistych obowiązkach jak dostarczenie dokumentów handlowych itp.

 • Sprzedający pokryje koszty pakowania i załadunku towaru na samochód
 • Dostarczy na swój koszt towar do portu
 • Dokona odprawy eksportowej i pokryje jej koszty
 • Opłaca opłaty portowe w porcie pochodzenia
 • Odpowiada również za załadunek towaru go na statek
 • Przesyła nam BOL lub B/L
 • Pokrywa koszty transportu morskiego
 • Ubezpiecza towar na rzecz kupującego

W uproszczeniu widać że to właśnie ostatnim punktem na liście różnią się obowiązki sprzedawcy pomiędzy regułą FOB a CIF. W przypadku warunków CIF to właśnie sprzedający pokrywa koszty transportu morskiego.

Obowiązki kupującego przy stosowaniu CIF Incoterms 2020

Poniżej rzeczy za które odpowiada i ponosi koszty kupujący:

 • Opłaca opłaty w porcie docelowym
 • Odpowiada za odprawę importową i koszty z tym związane
 • Pokrywa koszty transportu związane z dostawą do miejsca docelowego (np. swój magazyn)

Kiedy następuje dostarczenie i przejęcie ryzyka przez kupującego?

Towar uznaje się dostarczony i tym samym następuje przekazanie ryzyka gdy towar przekroczy burtę statku podczas załadunku.

Ubezpieczenie na warunkach CIF 2020

W związku z tym że warunki CIF mówią również o ubezpieczeniu. W takim razie co ona obejmuje?

Sprzedający czyli eksporter jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego. Ma on obowiązek zakupić ubezpieczenie towaru według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka, chyba że strony ustaliły inaczej.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować przewóz i chronić kupującego od momentu przejęcia przez niego ryzyka, czyli od chwili, gdy towar jest ładowany na pokład w porcie załadunku. Ubezpieczenie trwa do momentu dostarczenia towaru do portu przeznaczenia.

Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%

Jest to o tyle istotne że jeśli polisa która została zawarta na podstawowe ryzyka tzn. pożarowi lub eksplozji, wejściu statku na mieliznę, zatonięciu lub wywróceniu się, zderzeniu się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z obiektem innym niż woda, wyrzuceniu za burtę statku itp. może nie zawierać w sobie takich sytuacji jak zalanie, kradzież itp.

Podsumowanie

Jak widać formuła CIF wydaje się atrakcyjna. W teorii może skutkować obniżonymi kosztami transportowymi. Jednak czai się tutaj dużo pułapek. Jakich? O tym w tym artykule: Import z Chin na warunkach CIF. Uważaj! Koszty mogą być ogromne.

Poza tym kwestia ubezpieczenia i przeniesienia ryzyka jest warta podkreślenia. Ryzyko za towar przechodzi na kupującego w momencie załadunku towaru na statek. Jednocześnie towar ma być ubezpieczony przez sprzedającego na czas transportu morskiego. Jak już pisałem – teoria mówi, że kupujący jest zabezpieczony. Jednak należy zwrócić szczególnie uwagę na warunki ubezpieczenia i jego zakres. Tak aby się nie okazało że finalnie po przejęciu ryzyka towar uległ zalaniu lub zniszczeniu a ubezpieczenie tego nie obejmowało.

Podobne wpisy