INCOTERMS czyli International Commercial Terms lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Incoterms określają podział wszystkich czynności, ryzyk i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającego i kupującego. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów lub nieporozumień. Podanie wymagań według incoterms na każdej fakturze handlowej znacznie zmniejsza ryzyko kosztownych nieporozumień. Poniżej informacje na temat najważniejszych warunków .

Poniżej wszystko co trzeba wiedzieć by importować z Chin:

EXW – Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność oraz zaangażowanie ze strony sprzedającego. Kupujący ponosi prawie wszystkie koszty i ryzyko podczas całego procesu wysyłki. Jedynym obowiązkiem sprzedawcy jest zapewnienie dostępu do towarów.

FCA – Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Sprzedawca musi również przygotować towary do eksportu

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

FAS – Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednak bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary zostaną dostarczone pod statek.

FOB – Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko aż do momentu załadowania towarów na statek. Zajmuje się on również odprawą eksportową. Kupujący przejmuje całą odpowiedzialność, gdy towary znajdą się na statku.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary zostaną dostarczone na statek.

CFR – Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko aż do momentu załadowania towarów na statek. Zajmuje się on również odprawą eksportową. Dodatkowo opłaca spedycję do portu przeznaczenia. Towar ubezpieczony przez sprzedającego jest tylko do portu załadunku.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary znajdą się na statku.

CIF – W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Warto zaznaczyć, że zobowiązuje to sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Zarówno CFR, jak i CIF mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary znajdą się na statku.

CPT – Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko aż do momentu załadowania towarów na pojazd. Zajmuje się on również odprawą eksportową. Dodatkowo opłaca spedycję do terminalu przeznaczenia. Dostawa z terminalu do siedziby na koszt kupującego.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

CIP – Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym. Transport i ubezpieczenie opłacone przez sprzedającego aż do terminalu przeznaczenia.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

DAT – Dostarczone do terminala. Sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do określonego terminalu. Terminalem może być lotnisko, magazyn, droga lub plac kontenerowy. Sprzedawca organizuje odprawę celną i rozładowuje towary na terminalu. Kupujący organizuje odprawę importową i wszelkie powiązane czynności.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: na terminalu.

DAP – Dostarczone do miejsca. Sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów pod uzgodniony adres. Towary są uznawane za dostarczane, kiedy znajdują się pod ustalonym adresem i są gotowe do rozładunku. Obowiązują takie same zasady dotyczące eksportu i importu jak w przypadku DAT.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego:kiedy towary znajdą się we wskazanym miejscu i zostaną przygotowane do rozładowania.

DDP – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary znajdą się we wskazanym miejscu i zostaną przygotowane do rozładowania.

Podobne wpisy