Reguła DPU to nic innego jak zmieniona reguła DAT incoterms 2010. Co się konkretnie zmieniło? Co warto wiedzieć? W prostych słowach o regule DPU incoterms 2020.

Skrót DPU oznacza – Delivered at Place Unloaded (named place) czyli dostarczone do miejsca wyładowane (nazwa miejsca).

Dla kogo jest DPU incoterms 2020?

Dla wszystkich importerów, którzy wysyłają swój towar drogą morską, lotniczą lub kolejową. Reguła ta nakłada stosunkowo dużo obowiązków na sprzedającego

Obowiązki Sprzedającego zgodnie z regułą DPU Incoterms 2020

Postaram się to ująć jak najprościej się da, bez wchodzenia niepotrzebnie w rzeczy oczywiste: jak dostarczenie dokumentów handlowych itp.

 • Sprzedający pokryje koszty pakowania i załadunku towaru na samochód
 • Dostarczy na swój koszt towar do portu
 • Dokona odprawy eksportowej i pokryje jej koszty
 • Opłaca opłaty portowe w porcie pochodzenia
 • Odpowiada również za towar do momentu załadowania go
 • Przesyła nam BOL lub B/L , lub inny dokument potwierdzający wysyłkę
 • Pokrywa koszty transportu morskiego/kolejowego/lotniczego
 • Opłaca opłaty w porcie docelowym
 • Odpowiada za rozładunek towarów i oddaje towar do dyspozycji kupującego w uzgodnionym w umowie punkcie

Obowiązki kupującego zgodnie z regułą DPU Incoterms 2020

Poniżej rzeczy za które odpowiada i ponosi koszty kupujący:

 • Dokonuje odprawy importowej
 • Przywozu z terminala lub innego umówionego miejsca do magazynu
 • Pokrywa koszty innych formalności, takich jak cła, podatki i inne opłaty dotyczące przywozu.

Dostarczenie towaru

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również dodatkowych kosztów występujących od momentu dostarczenia do terminala lub innego uzgodnionego miejsca przechodzą ze sprzedającego na kupującego.

W jakich formach transportu można używać warunków DPU?

Warunki DPU mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu.

Ubezpieczenie

Nie ma obowiązku formalnego zawarcia ubezpieczenia przy regule DPU incoterms 2020.

Podsumowanie

Zmiana nazwy i stosowanego skrótu mają na celu podkreślenie, że terminal nie jest jedynym właściwym miejscem dostarczenia towar. Miejsce docelowe powinno charakteryzować się takimi właściwościami, że dostarczenie towaru i jego rozładunek są możliwe do przeprowadzenia. DPU jest jedyną regułą Incoterms, która wymaga od sprzedawcy rozładowania towarów w miejscu dostawy.

Podobne wpisy