Skrót CPT czyli Carriage Paid To, tłumaczenie: Przewoźne opłacone do (…oznaczone miejsce przeznaczenia)

Reguła CPT incoterms w transporcie

Warunki CPT mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu.

Dostarczenie towaru CPT incoterms

Dostarczenie towaru w myśl CPT następuje gdy przesyłka trafia do przewoźnika (lub do pierwszego z przewoźników).

W związku z tym strona kupująca i sprzedająca powinny jasno określić miejsc: dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego oraz miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu.

Obowiązki sprzedającego CPT incoterms

 • Dostarcza i powierza towar przewoźnikowi (jeśli występuje wielu przewoźników, pierwszemu z nich), w wyznaczonym terminie i czasie w celu przewozu towaru do określonego miejsca przeznaczenia.
 • Sporządza i wysyła fakturę handlowa lub przekazu elektroniczny będący ekwiwalentem.
 • Pokrywa koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, w tym koszty podatku, cła i innych opłat związanych z eksportem.
 • Zawiadamia kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi, w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru.
 • Ponosi koszty zawarcia umowy przewozu, frachtu, załadunku towaru, a także opłaty za rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 • Dostarcza zwyczajowy dokument transportowy, lub ekwiwalent przekazu elektronicznego.
 • Pokrywa koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru przewoźnikowi jak również koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu.

Obowiązki kupującego CPT incoterms

 • Ponosi koszty zakupu towaru zgodnie z umową.
 • Zawiadamia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia.
 • Ponosi koszt uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszt formalności celnych w tranzycie i imporcie.
 • Reguluje koszt opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od momentu powierzenia towaru przewoźnikowi (np. koszty rozładunku).
 • Ponosi koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego(jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia.
 • Opłaca koszty kontroli przedwysyłkowej towaru.
 • Reguluje koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Ubezpieczenie towaru

W przypadku formuły CPT incoterms za ubezpieczenie odpowiada kupujący. Jeżeli  kupujący wymaga od sprzedającego uzyskania ubezpieczenia, warto rozważyć opcję zastosowania Incoterms CIP, gdzie sprzedający ubezpiecza towar.

Podsumowanie

Obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie na zwykłych warunkach umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia. Jak również opłacenie kosztów tego przewozu oraz dostarczenie towaru pierwszemu przewoźnikowi w wyznaczonym miejscu.

Bardzo ważny aby dokładnie i precyzyjnie zidentyfikować miejsca: po pierwsze

miejsce dostawy, gdzie przechodzi ryzyko ze sprzedającego na kupującego, jak również miejsce przeznaczenia, do którego sprzedający opłaca koszty przewozu.

Podobne wpisy