Jeśli chcesz sprowadzić pierwszą dostawę to musisz nie tylko zadbać o transport z Chin, ale również o dokumenty do odprawy. Dziś wyjaśniam jakie dokumenty będą niezbędne.

Podstawowe dokumenty niezbędny do dokonania odprawy

Gdy znajdziemy odpowiedniego dostawcę i potwierdzimy wszystkie parametry dostawy to otrzymamy od dostawcy dokument, który się nazywa faktura pro forma, czyli inaczej Proforma Invoice lub PI. Bardzo często właśnie na podstawie PI dokonuje się wpłaty na rozpoczęcie produkcji. Jednak musimy pamiętać, że w polskich przepisach faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie jest też dowodem zrealizowanej transakcji. Dlatego pierwszym dokumentem jaki będzie nas interesował to :

Faktura Handlowa z Chin, Commercial Invoice

Fakturę handlową czyli Commercial Invoice przygotowuje dostawca z Chin. Jednakże abyśmy mogli zgłosić na jej podstawie towar do odprawy, muszą być na niej wyszczególnione wszystkie niezbędne rzeczy. Co powinno się znaleźć na fakturze handlowej?

Poniżej kluczowe pozycje co musi zawierać faktura handlowa z Chin:

1. Nazwę i adres chińskiego dostawcy (producenta)

2. Dane teleadresowe producenta: adres, telefon, fax itp.

3. Nazwę i adres, telefon, fax firmy importera (Twojej)

4. Datę wystawienia faktury

5. Numer faktury

6. Nazwę towaru

7. Cenę jednostkową w danej walucie

8. Ilość (np. szt/kg)

9. Wartość towaru ogółem w określonej walucie

10. Warunki dostawy wg Incoterms np. FOB Shenzhen

11. Pochodzenie towaru (Country of Origin: China, People’s Republic of China, PRC)

Jeżeli spostrzeżesz się, że brakuje jakiejś pozycji na fakturze jaką otrzymałeś od dostawcy to będzie trzeba ją poprawić. Faktura najprawdopodobniej będzie wystawiona po angielsku. Jest to jak najbardziej poprawne i zasadne. W trakcie odprawy zostaniesz poproszony o przetłumaczenie pozycji na fakturze (towar, z czego wykonany, do czego służy) i zasugerowanie taryf celnych. Agencja celna również sama na podstawie tłumaczenia i opisu może podać inne taryfy, które lepiej będą odpowiadać produktowi jaki sprowadzamy. Warto aby kod taryfy celnej był poprawny i nie kombinować. Nie raz już miałem kontrolę, a raz był zakwestionowany kod taryfy i trzeba było dopłacić cło wraz z odsetkami.

Packing List

Czyli lista załadunkowa, specyfikacja towaru który do nas dotrze. Zawiera szczegółowe informacje o ładunku.

Co powinna zawierać taka szczegółowa lista załadunkowa?

1. Nazwa towaru

2. Ilość

3. Ilość kartonów

4. Waga netto jednostkowa produktu

5. Suma wagi netto

6. Waga brutto jednostkowa produktu

7. Suma wagi brutto

8. Objętość

Waga, objętość i ilość opakowań musi się zgadzać z konosamentem, lub innym dokumentem przewozowym. Jeżeli nie będzie się zgadzać to będzie konieczne poprawienie packing list. Poniżej wizualizacja jak taki packing list mógłby wyglądać. Oczywiście często Packing list zawiera jeszcze informacje jak nazwa producenta i jego dane kontaktowa, również dane importera (nasze). Jednakże z doświadczenia wiem, że nie jest to potrzebne przy odprawie. Nawet taka prosta tabelka jak poniżej wystarczy aby dokonać odprawy.

Bill of Lading, konosament niezbędny w imporcie z Chin.

Konosament lub B/L to odpowiednik morskiego listu przewozowego, można powiedzieć, że jest to świadectwo ładunkowe, które potwierdza odbiór określonego ładunku na statek. Jednocześnie zobowiązuje przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Dokument ten jest wystawiony przez przewoźnika albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę.

Co powinno się znajdować na konosamencie?

Importując z Chin na dokumencie B/L muszą znaleźć się podstawowe informacje takie jak:

 • Dane odbiorcy – czyli tak zwany “Consignee”.
 • Dane firmy dokonującej załadunku w Chinach czyli “Shipper”.
 • Waga, ilość towaru (paczek, kartonów), objętość.
 • Numer kontenera.
 • Numer pieczęci.
 • Numer listu przewozowego.
 • Nazwa statku.
 • Port załadunku i wyładunku.
 • Miejsce i data wystawienia.

Poniżej przykładowy konosament:

Dlaczego B/L jest tak ważny?

To właśnie konosament pozwala na odebranie ładunku jaki znajduje się na statku. Dlatego jest tak ważny.

Warto również zaznaczyć, że B/L jest potrzebny do dokonania odprawy celnej. Poza tym dane na B/L takie jak waga, objętość, ilość paczek itp. muszą się zgadzać z danymi podanymi na Packing List.

W ramach ciekawostki dodam, że odprawa celna, również jest możliwa do dokonania na podstawie kopii konosamentu. Jednak towar nie może być przez spedytora zwolniony odbiorcy jeśli wcześniej nie otrzyma oryginału konosamentu lub zwolnienia telexowego. Często firma spedycyjna nie prześle dalej informacji do odprawy celnej i nie podstawi tam towaru póki nie będzie pewna, że towar jest zwolniony. Osobiście miałem parę razy sytuację, że na własne ryzyko prosiłem o odprawę i dostawę mimo, że zwolnienia jeszcze nie było, ale byłem pewny, że będzie w dniu dostawy. Firma transportowa poszła na rękę i udało się na czas i z wszystkim dokumentami zdążyć i pilny towar dostarczyć na czas.

Deklaracja CE a import z Chin.

Wiele produktów aby mogły zostać dopuszczone do obrotu w Polsce i przejść odprawę celną musi mieć naniesiony znak CE jak również do odprawy trzeba przedstawić deklarację zgodności CE – (błędnie nazywaną certyfikatem CE).

Jak zdobyć deklaracje CE?

Deklarację zgodności wystawia producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel. Żadna inna jednostka, w tym jednostka przeprowadzająca badania wyrobu, nie jest uprawniona do podpisana deklaracji. Laboratorium, które wykonuje badania może przekazać producentowi certyfikat zgodności, który zwykle jest równoważny stwierdzeniu, że wyrób spełnia wymagania norm związanych z daną dyrektywą europejską. Jednak taki certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności. Deklaracja zgodności świadczy nie tylko o przeprowadzeniu badań wyrobu, ale też o dopełnieniu obowiązków związanych z dokumentacją, czyli przeprowadzeniem oceny ryzyka dla wyrobu, przygotowaniem instrukcji obsługi lub użytkowania, właściwym oznaczeniem wyrobu poprzez znak CE i ostrzeżenia. Te wymagania może spełnić tylko producent, a więc tylko on będzie w stanie wystawić i podpisać deklarację zgodności.

Zawsze na deklaracji CE powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • Nazwa i adres producenta.
 • Nazwa i identyfikator wyrobu.
 • Deklaracja producenta dotycząca spełnienia przez wyrób wymagań europejskich, np. „Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób ……. spełnia wymagania zawarte w ……. .”
 • Miejsce i data wystawienia deklaracji i podpis osoby upoważnionej do jej podpisania.
 • Odniesienie do przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia).
 • Odniesienie do przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane).

Deklarację trzeba wystawić przed wprowadzeniem wyrobu na rynek. Trzeba pamiętać, że czas przechowywania deklaracji wynosi 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki wyrobu. Deklarację przechowuje producent. W przypadku sprzedaży maszyn i wyrobów budowlanych deklaracja musi być dołączona do wyrobu podczas jego sprzedaży. Gdy chodzi o np. wyroby medyczne,zabawki, elektronikę to producent nie ma formalnego obowiązku udostępnienia deklaracji klientowi, jednak powinien ją przechowywać w swojej dokumentacji.

Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) Import z Chin.

Świadectwo pochodzenia to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego państwa. Potwierdza on, że towar którego dotyczy, został wyprodukowany w państwie, z którego został dostarczony. Posiadanie tego dokumentu jest obligatoryjne przy wejściu na rynki niektórych państw, bądź unii celnych. Importer posiadający świadectwo pochodzenia towaru może dzięki temu skorzystać z ulgowych taryf celnych. Z kolei w szczególnych okolicznościach, np. gdy nałożone jest embargo lub panuje wojna, dokument ten zapewnia bezpieczny i pewny transport.

Dla grupy towarów jak np. tekstylia czy ubrania wymagane jest świadectwo (certyfikat) pochodzenia.

Podsumowanie

Dokumenty wymienione powyżej to najczęściej występujące dokumenty w trakcie importu z Chin. Dokumenty te są niezbędne aby dokonać odprawy celnej. Oczywiście jest jeszcze szereg innych o których nie wspomniałem lecz w znacznej większości poprawnie dostarczone dokumenty do odprawy celnej jak faktura, lista załadunkowa, B/L i CE pozwolą dokonać bez przeszkód odprawy i wprowadzić towar do obrotu.

Podobne wpisy