Dziś odbyła się konferencja Rady Państwa w Chinach. Dotyczyła strategii zapobiegania i kontroli epidemii, ale również stopniowania środków zaradczych w zależności od strefy ryzyka. Czy zostaną przełamane bariery aby skutecznie prowadzić import z Chin?

Na spotkaniu Ou Xiaoli, dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, powiedział, że obecna sytuacja rozwoju epidemii jest różna w zależności od miejsca. Przywrócenie porządku społecznego wymaga wskazówek i precyzyjnej polityki. Tak zwany podział na strefy i precyzyjne wznowienie pracy jak i produkcji powinny być oparte na nasileniu występowania epidemii, w podziale na obszary niskiego ryzyka, średniego ryzyka i obszary wysokiego ryzyka. Obszary o których mowa to strefy poza prowincją Hubei i Pekinem.

W odniesieniu do trzech rodzajów stref ryzyka na spotkaniu Ou Xiaoli, dyrektor Departamentu Społecznego Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, powiedział:

W obszarach niskiego ryzyka:

 • Należy wdrażać strategie zewnętrznej obrony,
 • Pełne przywrócenie produkcji i utrzymanie porządku
 • Dążyć do usunięcia ograniczenia w dostępie do dróg
 • Zapewnić pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązaniu trudności i problemów w zakresie zatrudnienia, surowców, funduszy, sprzętu itp.
 • Nie powinny być wprowadzane dodatkowe warunki wymagane do wznowienia produkcji, a czas na otwarcie przedsiębiorstwa nie powinien być przedłużony pod pretekstem badania sytuacji firmy, wypełniania wniosków itp.

W obszarach o średnim ryzyku:

 • Należy wdrożyć zewnętrzne środki obrony i wewnętrzne strategie nierozprzestrzeniania.
 • Przywrócić uporządkowaną produkcję i porządek dzienny
 • Zorganizować personel, aby powrócił do pracy w uporządkowany sposób, a także poprowadzić firmy pracownicze do ścisłego wdrożenia wymagań dotyczących dezynfekcji, wentylacji i pomiaru temperatury w celu zmniejszenia gęstości personelu
 • Wzmocnij ochronę personelu, wyeliminuj ukryte niebezpieczeństwa i osiągnij jednocześnie postęp w zakresie zapobiegania epidemii i kontroli oraz wznowienia działalności.

W obszarach wysokiego ryzyka:

 • Wdrażanie ścisłych strategii zarządzania epidemią i
 • Kontroli musi nadal koncentrować się na zapobieganiu i powstrzymywaniu rozprzestrzenianiu się epidemii
 • Po skutecznej kontroli epidemii zakres wznowienia pracy i porządku zostanie rozszerzony w uporządkowany sposób.

Ponadto obszary wysokiego ryzyka muszą zapewnić profilaktykę i odpowiednią kontrolę nad epidemią. Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej oraz funkcjonowanie innych ważnych firm niezbędnych do zaspokajania potrzeb mieszkańców muszą działać w sposób niezakłócony.

Podsumowanie

Informacje w tym artykule dają sporo nadziei, że wkrótce w Chinach wróci sytuacja do względnej normy. Niestety nie znalazłem póki co informacji do której strefy będą się zaliczały poszczególne prowincje czy też miasta. Biorąc pod uwagę mapę które jest widoczna powyżej można dojść do wniosku, że póki co większość prowincji będzie zaliczona do kategorii drugiej – czyli obszarów o średnim ryzyku. Jeśli by tak miało być to istnieje szansa, że do końca tego tygodnia zostaną zniesione lub poddane liberalizacji obostrzenia co do przemieszczania się. Aktualnie jest to jeden z głównych czynników wpływający na problemy z produkcją. Fabryki są otwarte. Tylko pracowników brak. Zniesienie problemów z przemieszczaniem na pewno pomoże. Jednak nie wszyscy będą chcieli od razu podjąć pracę – być może z obawy o swoje zdrowie. Niemniej tutaj również napływa sporo dobrych informacji z Chin. Jak widać na poniżej ilustracji – trend się załamuje i coraz mniej chorych jest w Chinach. Czego niestety nie można powiedzieć o świecie i Europie.

Zapraszam na facebooka gdzie na bieżąco każdego dnia aktualizuję informacje z Chin.

Źródło: 1

Podobne wpisy