Cło może być dużym obciążeniem, szczególnie w przypadku cła antydumpingowego. Sprawdź zestawienie na jakie towary z Chin zostało wprowadzone cło antydumpingowe.

W poprzednim artykule wyjaśniałem czym jest cło antydumpingowe i jego rodzaje. Teraz skupmy się bardziej na tym od czego zależy wysokość cła antydumpingowego.

Pierwszym czynnikiem jaki bierze się pod uwagę to ceny obowiązujące w kraju eksportera w porównaniu do tych w kraju importera. Dlatego jeśli w toku postępowania eksporter Chiński zmieni swoją politykę cenową i będzie współpracował z Komisją Europejską to cło antydumpingowe może zostać zmniejszone lub nawet nie będzie wprowadzone.

Warto pamiętać, że cło antydumpingowe nakłada się na produkty konkretnych eksporterów, którym udowodniło się dumping.

Cło antydumpingowe ustala się zazwyczaj poniżej stwierdzonego marginesu dumpingu, o ile spowoduje to usunięcie szkody dla przemysłu unijnego. Cła powinny obowiązywać przez okres niezbędny do zniwelowania strat spowodowanych przez import po cenach dumpingowych.

Jakie to ma praktyczne znaczenie dla importera?

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku różnych producentów z Chin może obowiązywać różna stawka cła antydumpingowego. Posłużmy się w tym celu przykładem roweru elektrycznego. Stawka celna w przypadku roweru elektrycznego może maksymalnie wynosić 62,1%. To właśnie słowo klucz – może wynosić, ale nie musi. Dlatego to takie ważne aby sprawdzając system ISZTAR. Poprawnie określić kod taryfy celnej, a następnie sprawdzić jakie stawki ma konkretny producent w Chinach. Różnice mogą być ogromne.

Dla przykładu firma która współpracowała z Komisją Europejską np. Jinhua Vision Industry Co., Ltd – ma stawkę cła antydumpingowego na rowery elektryczne poziomie 10,3%

Inne firmy, które tego nie uczyniły często mają 62,1%. Różnica jest kolosalna.

Największe znaczenie będzie miał ten fakt w przypadku projektowania zamówień z Chin. Jeśli ktoś nie sprawdzi stawek celnych, w tym cła antydumpingowego to z wyliczeń o cudownym zarobku mogłaby po odprawie wyjść strata. Oczywiście jeśli mówilibyśmy o małym zamówieniu to jeszcze można machnąć na to ręką i nauczyć się na błędach. Co innego gdy zamówiliśmy cały kontener.

Kiedy można zastosować preferencyjne stawki cła?

Sprowadzając towar z Chin który jest obłożony cłem antydumpingowym warto jest zwrócić nie tylko na to jakie firmy mają jaką stawkę lecz również być świadomym kiedy będziemy mogli skorzystać z tej niższej stawki. Z automatu nic się nie dzieje. Dlatego na taki import musimy być dobrze przygotowani.

Warunkiem zastosowania indywidualnej stawki celnej dla tego przedsiębiorstwa jest przedstawienie władzom celnym kraju członkowskiego ważnej faktury handlowej, która powinna zawierać deklarację podpisaną przez pracownika przedsiębiorstwa, w następującym formacie:

 • Nazwisko i funkcja pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową;
 • Oświadczenie o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [liczba] rowerów elektrycznych sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i adres przedsiębiorstwa] [dodatkowy kod TARIC] w Chińskiej Republice Ludowej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”;
 • Data i podpis;

Jeżeli taka faktura nie została przedstawiona, stosuje się stawkę celną odpowiednią dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.

Przykładowe towary objęte cłem antydumpingowym

 • Ceramika wykończeniowa – czyli kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, kostki mozaikowe i tym podobne. Kod celny 6907400000. Cło: 69,7%
 • Rowery – dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe. Kod celny 8712003090. Cło: 48,5%
 • Rowery elektryczne – dwukołowe, trzykołowe i czterokołowe, z pedałami, z pomocniczym silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej ciągłej nieprzekraczającej 250 W. Kod celny 8711601000. Cło: 62,1%
 • Deski do prasowania – (włącznie z rękawnikami), nawet wolnostojące, oraz ich nogi, blaty i podstawki pod żelazka. Kod celny 7323930010. Cło 42,3%
 • Folia aluminiowa – w rolkach o masie nieprzekraczającej 10 kg. O grubości nie mniejszej niż 0,007 mm, ale mniejszej niż 0,021 mm. Kod celny 7607111110. Cło: 35,6 %
 • Ceramiczne naczynia kuchenne – wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej, ceramiki zwykłej, wyroby kamionkowe wykonane ręcznie i nie tylko (Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z wyłączeniem młynków do przypraw i ich ceramicznych elementów mielących, młynków do kawy, ostrzarek do noży, ostrzarek, narzędzi kuchennych używanych do cięcia, mielenia, tarcia, krojenia, skrobania i obierania, kamieni wykonanych z ceramiki kordierytowej w rodzaju stosowanych do pieczenia pizzy lub chleba) Kody celne: 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510. Cło: 36,1%
 • Ręczne wózki paletowe – wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące. Kod celny: 8427900019. Cło: 70,8%
 • Grzejniki aluminiowe – oraz elementy lub sekcje, z których składają się takie grzejniki, nawet połączone w całość. Kod celny: 7615101010. Cło: 61,4%
 • Skóry zamszowe z owiec lub jagniąt – skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany). Kod celny: 4114101000. Cło: 58.9%
 • Spawalnicze elektrody wolframowe – w tym sztaby i pręty z wolframu służące do wytwarzania elektrod spawalniczych, o zawartości wagowej wolframu co najmniej 94 %. Kod celny: 8515908020. Cło: 63,5%

To tylko przykładowe towary objęte cłem antydumpingowym. Jeśli chcesz sprawdzić i być na bieżąco to zapraszam aby sprawdzać stronę Komisji Europejskiej.

Podobne wpisy