Pamiętaj, że importując z Chin warto zadbać o sprawdzenie dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest cło. Cło antydumpingowe może być wysokie. Dlatego warto wiedzieć o nim więcej.

Dumping – co warto wiedzieć ?

Dumping to nic innego jak polityka gospodarcza, która polega na sprzedaży produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym (dump po angielsku oznacza zrzucać lub zarzucać). Odnosi się do sprzedaży po zaniżonych cenach (zarzucanie rynku towarami). Takie działanie to dumping cenowy. Jeśli sprzedaż jest po cenach niższych od kosztów wytworzenia to możemy powiedzieć, że jest to dumping kosztowy. Co do zasady można wyróżnić trzy rodzaje dumpingu.

 • Sporadyczny dumping
 • Stały dumping
 • Dumping łupieżczy

Czym jest dumping sporadyczny?

Tak jak nazwa sugeruje jest to sporadyczne sprzedawanie produkty w cenach niższych od kosztów wytworzenia. Może to wynikać z sytuacji nadzwyczajnych. Jako przykład można podać nadpodaż po bardzo urodzajnym roku np. jabłek. W takim przypadku może się okazać, że producent zdecyduje się sprzedawać produkty poniżej kosztów wytworzenia w celu zminimalizowania strat. Taka praktyka zazwyczaj nie spotyka się z reakcją kraju, który importuje dany towar.

Czym jest dumping stały?

Praktyka taka polega na sprzedaży na rynku zagranicznym towarów po cenach niższych niż na rynku krajowym. Sytuacja taka może mieć miejsce kiedy dany produkt nie jest popularny lub słabo się sprzedaje na rodzimym rynku. W tym samym czasie popyt na ten sam produkt za granicą jest duży. W takim przypadku producent może uznać, że na rynku krajowym cena będzie wyższa a na rynku zewnętrznym – również ze względu na konkurencję cena będzie niższa.

Czym jest dumping łupieżczy?

Jest to praktyka mająca na celu wyeliminowanie konkurencji z rynku. Proponując bardzo niskie ceny, dąży się do bycia monopolistą na danym rynku. Inne podmioty nie są w stanie przez dłuższy czas konkurować z taką praktyką. Następnie monopolista podnosi ceny aby zrealizować swój zysk. To właśnie ten rodzaj praktyk uznaje się za nieuczciwą. W handlu międzynarodowym tego typu polityka powoduje nałożenia karnego cła.

Warto wiedzieć, że prócz powyżej opisanego dumpingu towarowego również można wyróżnić dumping:

 • Kredytowy – udzielanie wsparcia kredytowego na specjalnych warunkach.
 • Socjalny – wiąże się z wykorzystaniem niższych kosztów produkcji (wynikających z niskiej płacy lub dłuższego dnia roboczego).
 • Walutowy – poprzez obniżenie cen spowodowane obniżaniem kursu waluty w stosunku do innych walut.

Polskie prawo również reguluje dumping.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Art. 15

Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

Co istotne w tej samej ustawie, lecz w art. 18 można przeczytać, że :

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań;
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Czym jest cło antydumpingowe?

Cło antydumpingowe to nic innego jak rodzaj karnej opłaty nakładanej przez państwo w celu ochrony rodzimego rynku. Wprowadzenie takiego cła ma na celu wyrównanie warunków nieuczciwej konkurencji.

Procedura nałożenia cła antydumpingowego w Unii Europejskiej

Procedura antydumpingowa to działania obronne wymierzone przeciwko nieuczciwym praktykom w handlu zagranicznym. Ma na celu chronienie wewnętrznego rynku we Wspólnocie.

Na podstawie pisemnej skargi złożonej przez osobę fizyczną, prawną bądź stowarzyszenie występującej w imieniu Unii można rozpocząć procedurę antydumpingową. Wniosek powinien zawierać między innymi dowody wystąpienia dumpingu, szkody poniesionej przez przemysł UE i związku przyczynowego pomiędzy importem a szkodą. Poza tym dane wnioskodawcy wraz z listą produktów zagrożonych. Dane o produktach sprzedawanych po zaniżonych cenach wraz z informacjami których krajów, firm importowych i eksportowych może się to tyczyć.

Komisja Europejska w ciągu 45 dni podejmie decyzję o rozpoczęciu procedury. Całe postępowanie powinno się zakończyć w ciągu jednego roku i nie może przekroczyć 15 miesięcy.

Import z Chin a cło antydumpingowe w praktyce

Cło antydumpingowe może być realnym problemem dla Polskich importerów. Okazuje się, że są nim obłożone takie produkty jak rowery, rowery elektryczne czy też deski do prasowania. Dlatego warto dokładnie to sprawdzić zarówno jeśli jesteś konsumentem który chce kupić rower przez aliexpress czy też przedsiębiorcą który planuje wprowadzić nowy towar do oferty. W przypadku cła antydumpingowego można się bardzo mocno zdziwić, szczególnie kiedy nie sprawdzimy tego dodatkowego kosztu. W przypadku roweru elektrycznego cło wynosi ponad 62%. W związku z tym może się okazać, że taniej i bezpieczniej będzie kupić dany towar w krajach Unii Europejskiej niż sprowadzać z Chin.

W kolejnym artykule napiszę więcej na temat: produktów jakie są objęte cłem antydumpingowym. Ile wynosi cło? Jak również trochę na temat cła tymczasowego jak i kiedy cło może zostać zniesione i od czego zależy wysokość cła antydumpingowego.

Podobne wpisy