Jeśli już poznałeś cło na zabawki z Chin to teraz pora na informacje jakie dokumenty i certyfikaty są potrzebne przy imporcie z Chin jak również jakie oznaczenia powinny być na zabawkach.

Import zabawek z Chin a CE

Zacznijmy od najważniejszego czyli definicji co to jest zabawka?

Pamiętaj, że jeśli dziecko w wieku do 14 roku życia, używa jakiegoś przedmiotu podczas zabawy to mamy do czynienia z zabawką w myśl dyrektywy 2009/48/WE (dyrektywa TOYS).

Dlatego pierwsza i najważniejsza informacja w sprawie importu zabawek z Chin to taka, że na produktach które są zabawkami wymagane jest oznaczenie CE.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Warto pamiętać, że do każdej zabawki importer musi posiadać komplet dokumentów. Dlatego powinien przygotować dokumentację techniczną, która będzie zawierała między innymi: rysunki, zdjęcia wyrobów, specyfikację techniczną, informację o składzie surowcowym, analizę ryzyka i wykazanie zgodności z dyrektywą 2009/48/WE. Należy tutaj dodać że trzeba równiż wykazać zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

O jakich normach mówimy? Do zabawek odnoszą się normy zharmonizowane: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14, EN 62115. Dlatego w zależności co to za zabawka jak i dla jakiej grupy wiekowej jest zaliczana powinniśmy przeprowadzić odpowiedni proces oceny zgodności i finalnie oznakować znakiem CE.

Biorąc to wszystko pod uwagę przy imporcie zabawek z Chin musimy poprawnie oznaczyć i nanieść znak CE jak również przedstawić deklarację CE.

Jakie oznaczenia są potrzebne w przypadku importu zabawek z Chin?

  • Na zabawce musi się znaleźć znak CE.
  • Poza tym trzeba podać nazwę i adres producenta/ importera. Ewentualnie imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela
  • Informacja co do przeznaczenia zabawki
  • Ostrzeżenia co do użytku zabawki

Jeśli chodzi o ostrzeżenia to możemy wyróżnić między innymi:

  • „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” – Szczególnie jeśli zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Warto tutaj pamiętać, że ostrzeżenie może zostać zastąpione symbolem jak poniżej.
  • „Uwaga, do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej” – w przypadku zabawki, która stanowi miniaturę lub model urządzenia bądź sprzętu przeznaczonego dla osób dorosłych.
  • „Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego” – w przypadku zabawek takich jak np. łyżwy, deskorolki, rolki, wrotki oraz podobnego sprzętu wprowadzonego do obrotu jako zabawki.
  • ­„Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem” – w przypadku zabawek przeznaczonych do używania w płytkiej wodzie oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
  • ­„Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad … lat. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej”, przy czym o wieku dziecka decyduje producent.

Należy pamiętać aby prócz ostrzeżenia podać również krótką informację o szczególnym ryzyku związanym z używaniem zabawki. Poza tym gdy wymagją tego względy bezpieczeństwa to do zabawki powinna być dołączona instrukcja obsługi. W szczególności tyczy się to takich zabawek jak zjeżdżalni, lub do zawieszania jak pierścienie, koła, liny, huśtawki itp.

Pozostałe kwestie

Pamiętaj, że w zależności jakie zabawki będziesz importował to może się okazać, że wymagane będą dodatkowe dokumenty lub odniesienia do dyrektyw i norm zharmonizowanych w CE. W szczególności jeśli zabawka jest również sprzętem elektrycznym lub na baterie lub komunikuje się drogą radiową. W takim przypadku może się okazać, że dodatkowo będzie trzeba uwzględnić takie dyrektywy jak LVD, EMC, RoHS lub jeszcze inne.

Poza tym nie zapomnij, że importując zabawki markowe należy zadbać o posiadanie licencji na wykorzystywanie znaków zastrzeżonych np. Myszka Miki itp.

W przypadku kiedy nie posiadamy odpowiednich licencji lub nie posiadamy deklaracji CE czy też na produkcie nie ma oznakowania CE to narażamy się na dodatkowe koszty jak i na zatrzymanie towaru przez Urząd Celny.

W takim przypadku trzeba by było skorzystać z procedur naprawczych. Jedną z nich jest procedura składu celnego. Jeśli chcesz wiedzieć co zrobić jeśli na produkcie nie ma oznakowania CE i towar został zatrzymany – to zapraszam do lektury.

Podobne wpisy