W poprzednich wpisach zwracałem uwagę jakie to istotne, aby dokładnie sprawdzić kwestię dodatkowych obciążeń przy imporcie towarów z Chin. Wiadomo, że cena którą mamy od producenta będzie powiększona o cło, koszty transportu, ale również istotna jest kwestia podatku VAT. Ile wynosi? czy da się uniknąć płacenia VATu? Zapraszam do lektury.

Sposób rozliczania podatku VAT w imporcie z Chin ma duże znaczenie

W przypadku importu z Chin mamy co najmniej trzy najbardziej popularne opcje rozliczania podatku VAT. Zależnie, którą z nich wybierzemy to będzie miało wpływ na to kiedy będziemy musieli opłacić VAT.

  1. Standardowe rozliczenie podatku. Odprawa w Polsce.
  2. Procedura uproszczona, czyli odroczona płatność VAT w Polsce.
  3. Odprawa w innym kraju Unii, zazwyczaj w Niemczech.

Zwróćmy uwagę na te trzy różne sposoby rozliczania podatku VAT w imporcie. Omówimy po kolei plusy minusy każdej opcji.

Standardowe rozliczenia podatku przy odprawie w Polsce

Gdy odprawa celna odbywa się w Polskim porcie, według standardowej odprawy to podmiot gospodarczy zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT od razu. Podatek VAT i jego wielkość można znaleźć na dokumencie SAD i PZC. Również można go wcześniej obliczyć – tak jak pisaliśmy w poprzednich wpisach. W przypadku czynnych podatników VAT, a zakładamy, że każdy kto sprowadza towar z Chin jest czynnym płatnikiem VAT. Opłacony podatek można odliczyć w składanej deklaracji VAT. W związku z tym można finalnie odzyskać te fundusze.

Minusem tego rozwiązania jest zaangażowanie zasobów i niejako zamrożenie ich na czas rozliczenia z fiskusem. Dlatego to rozwiązanie zazwyczaj stosuje się jeżeli dostawa jest niewielka, lub firma ma duże zasoby i może sobie na to pozwolić. Podatek VAT w tym przypadku rozlicza się tak samo jak, każdy inny zakup krajowy.

Procedura uproszczona

Importer ma możliwość skorzystania z opcji odroczonej płatności podatku VAT. W tym celu może zastosować rozliczenie importu towaru w ramach procedury uproszczonej. Aby skorzystać z tej opcji podatnik musi :

1. Przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego zaświadczeń o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w innych podatkach.

2. Przedstawić potwierdzenie zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT Przedstawienie powyższych zaświadczeń w formie oświadczenia o tej samej treści również uważa się za spełnienie wymogów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak przejść całą procedurę krok po kroku – proszę zobacz tę stronę.

W przypadku stosowania procedury uproszczonej podatek VAT nie jest płacony przy odprawie celnej. Jest odroczony. Jednakże podatnik musi potwierdzić prawidłowe rozliczenie podatku VAT. W tym celu, należy przedstawić organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli tego nie uczynimy, wówczas utracimy prawo do rozliczenia podatku na omawianych zasadach.

Procedura uproszczona jest wykorzystywana bardzo często w przypadku importu towaru z Chin. Podatek VAT płaci się dopiero w ostatecznym terminie na złożenie deklaracji VAT.

Wymaga spełnienia pewnych formalności, lecz pozwala dużo lepiej gospodarować środkami i nie zamrażać niepotrzebnie kapitału.

Odprawa w innym kraju Unii

Trzecią najczęściej wybieraną opcją, jest dokonanie odprawy celnej w kraju Unii. Najczęściej jest to Hamburg w Niemczech.

W związku z tym, że towar przechodzi odprawę celną na terenie innego kraju niż Polska i to tam po raz pierwszy przekracza granicę z UE, to nie będziemy mieli w tym przypadku do czynienia z importem towarów, ale z transakcją wewnątrzwspólnotową nabycia towarów. Niemiecki przedstawiciel fiskalny dokona rozliczenia i wystąpi jako podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Co to oznacza w praktyce? Konieczność wykazania przez polskiego importera transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE. Obowiązek ten występuję w 15 dniu miesiąca, który następuje po odprawie.

Odprawa w innym kraju Unii to bardzo korzystna opcja dla firm sprowadzających z Chin. Dlaczego? Ponieważ jest neutralna pod względem VAT. Podatek VAT przy imporcie z odprawą w Niemczech wykazuje się po stronie sprzedaży i zakupu. W związku z tym realna konieczność opłacenia podatku, nastąpi dopiero w momencie sprzedaży towaru.

Podsumowanie

W przypadku standardowego rozliczenia, podatek należy opłacić od razu przy odprawie. Gdy stosujemy procedurę uproszczoną płatność z tytułu VAT jest odroczona do momentu złożenia deklaracji VAT za dany okres. Przy odprawie z innym kraju Unii Europejskiej podatek realnie płaci się dopiero przy sprzedaży towaru.

Podobne wpisy