Importując towar z Chin może się okazać, że nasz towar zostanie zatrzymany. Nie będzie miał metki lub oznaczenia CE. Co w tedy? Jakie mamy możliwości. Dziś trochę informacji na temat procedur naprawczych.

Procedura naprawcza dlaczego potrzebna?

W trakcie importu, może się okazać, że organy celne zawieszą dopuszczenie do obrotu towary które sprowadzamy. W trakcie kontroli towar zostanie zatrzymany ze względu na negatywną opinię np. towar narusza prawo wspólnotowe lub zachodzi podejrzenie, że doszło do naruszenia. Aby towar mógł być dopuszczony do obrotu to trzeba przeprowadzić procedurę naprawczą.

Kiedy towar może zostać zatrzymany?

Warto pamiętać że przed dopuszczeniem do obrotu organy celne mają uprawnienia do kontroli towarów w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa.

  • Kiedy produkt prawidłowo używany wykazuje cechy, które dają podstawę że stanowi poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia czy też środowiska
  • Produkt nie posiada dokumentacji wymaganych przez prawo lub też nie jest poprawnie oznakowany
  • Na produkcie znajduje się fałszywe lub źle naniesione oznakowanie CE (więcej na temat CE w jako China Export tutaj).

Dobra wiadomość jest taka, że organy celnej dopuszczają możliwość podjęcia działań naprawczych.

Rodzaje procedur naprawczych

  • Procedura przetwarzania pod kontrolą celną, procedura ta pozwala na przywóz na obszar celny Unii towarów niewspólnotowych(z krajów trzecich jak np. Chiny), w celu poddania tych towarów procesom przetwarzania (zmieniających ich rodzaj lub stan) oraz na dopuszczenie do obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów (art. 130 WKC). Istotne jest to, że wobec towarów przywożonych, na czas trwania procedury naprawczej, zostaje zawieszone zastosowanie środków polityki handlowej, które mają zastosowanie dopiero wobec produktów przetworzonych, przy ich dopuszczeniu do obrotu. Procedurę przetwarzania pod kontrolą celną stosuje się między innymi wtedy, gdy przywożone towary zostają poddane procesowi przetwarzania, w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami technicznymi, obowiązującymi przy dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej
  • Procedura składu celnego, która pozwala na składowanie w składzie celnym towarów niewspólnotowych (art. 98 ust. 1 WKC). Przepisy prawa celnego określają otwarty katalog zawierający listę czynności, które mogą być dokonywane na towarach w ramach zwyczajowych zabiegów (71-03-AD do Artykułu 221 lit. b) UKC), które mają na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej towarów przywożonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży pod warunkiem, że operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów, czyli na przykład w procedurze składu celnego mogłoby nastąpić oznakowanie towarów, dołączenie wymaganych instrukcji, itp.

Procedura składu celnego

Jeśli spotkała Cię nie miła sytuacja, że Organy Celne zatrzymały towar i nie dopuściły do sprzedaży to rozwiązanie jakie będzie Cię interesowało to właśnie procedura składu celnego. Jak rozpocząć procedurę? Jaki jest zakres działań naprawczych możliwy w tej procedurze? Jak zakończyć procedurę i dopuścić towar do obrotu? O tym w kolejnym artykule.

Podobne wpisy