Czy na każdym produkcje powinno być oznaczenie CE? Kto nadaje oznaczenie CE? Czy deklaracja CE musi być udostępniona konsumentowi?

Czy na każdym produkcje powinno być oznaczenie CE?

Odpowiadając wprost – Nie. Dlaczego? Ponieważ oznakowanie CE dotyczy tylko niektórych grup towarów. Przede wszystkim dotyczą sprzętu który podlega pod przepisy wdrażające do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia. O jakich towarach mówimy? Dyrektywy nowego podejścia dotyczą na przykład: maszyn, sprzętu elektrycznego, zabawek, urządzeń ciśnieniowych czy sprzętu ochrony indywidualnej. W związku z tym znak CE umieszcza się na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych jak i na okularach przeciwsłonecznych.

Istnieją również dyrektywy nowego podejścia, które dotyczące np. kolei czy też wyrobów które są wyposażeniem stosowanym na statkach morskich, w takim przypadku przepisy nie przewidują obowiązku nanoszenia znaku CE. Dlatego oznaczenia CE nie umieszcza się na urządzeniach kolejowych (np. taborze kolejowym), a także na wyrobach objętych przepisami ustawy o wyposażeniu morskim. W przypadku wyposażenia na statkach znak CE został zastąpiony innym znakiem zgodności – wyglądającym jak koło sterowe.

Jednocześnie oznakowania CE nie umieszcza się na wielu grupach wyrobów, dla których nie ma tzw. dyrektyw nowego podejścia, np. na meblach, ubraniach, żywności, rowerach dla dorosłych czy też kosmetykach.

Kto nadaje oznaczenie CE?

Warto wiedzieć że nie istnieje żadna instytucja państwowa lub organ państwowy który by nadawał oznaczenie CE ani do wydawania deklaracji zgodności CE.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) to producent lub jego upoważniony przedstawiciel, wystawia deklarację zgodności oraz umieszcza oznakowanie CE.

Czy deklaracja CE musi być zawsze udostępniona konsumentowi?

Nie nie musi. Dlaczego? Ponieważ obowiązek załączania deklaracji zgodności dotyczy tylko niektórych wybranych grup produktów.

Warto wiedzieć, że deklaracja zgodności jest,przechowywana przez producenta i przedstawiana na żądanie organów nadzoru rynku w trakcie kontroli. Dlatego w większości przypadków producent nie ma obowiązku udostępniania jej konsumentowi podczas sprzedaży.

Do produktów, których producent nie ma obowiązku udostępniania deklaracji zgodności należą na przykład: urządzenia ciśnieniowe, sprzęt ochrony indywidualnej (np. kaski rowerowe, ochronne ubranie robocze), wyposażenie morskie, sprzęt elektryczny, (sprzęt RTV i AGD itp.), sprzęt komputerowy itp.

Niemniej istnieją jednak towary, dla których istnieje obowiązek udostępniania deklaracji zgodności. Co to są za produkty? Są to wszelkiego rodzaju maszyny (kosiarki do trawy, wiertarki, szlifierki), telefony komórkowe oraz łodzie rekreacyjne. W takim przypadku deklaracja zgodności jest udostępniona konsumentowi w treści instrukcji obsługi, niekiedy jest to odrębny dokument, lub link do aktualnej deklaracji na stronie producenta.

Deklaracja CE, Certyfikat CE, Poprawne oznaczenie CE?

Jeśli chcesz wiedzieć na temat deklaracji CE, jak wygląda? Czym jest certyfikat CE? Jak również jak poprawnie powinno wyglądać CE a nie np. China Export. To zapraszam to tego artykułu.

Podobne wpisy